Anareta (veya interfektör)


Anareta (veya interfektör)Anereta, Yunanca öldürücü, yok edici gezegen demektir. Belli başlı bir yıkım gücüne sahip olan, bu yüzden de doğum anında hyleg (yaşam verici) için tehdit oluşturan bir gezegendir. Bir gezegene hyleg’e istenmeyen bir açı yaptığında da bu terim kullanılabilir. Anareta malefik (kötücül) bir gezegen olabileceği gibi, 8. evin lordu, 8. evin lordunun almuteni veya 8. eve yerleşmiş bir gezegen de olabilir.


Anahtar Kelimeler :