Dexter ve Sinister


Bu terimler açılarla alakalıdır. Dexter açıları astrolojik burçların sırasına ters konumdadırlar. Mesela, Balık’taki bir gezegen Oğlak’taki bir gezegene sekstil yapar. Sinister açılar astrolojik burçların sıralamasına uygundurlar. Mesela, Koç’taki bir gezegen Yengeç’teki bir gezegene kare yapıyorsa bu bir sinister karedir. Dexter açısı hızlı-giden bir gezegen yavaş-giden bir gezegene açı yaptığında oluşur ve zodyağın sağına doğru (saat yönünde) hareket eder.

Dexter açılarının, sinister açılardan daha direkt ve etkili olduğu varsayılmıştır; Lily şöyle yazar: “Dexter açının, sinister açıdan daha zorlayıcı/tesirli olduğu gözlemlenir.” (Christian Astrology s.109)

Ptolemy tarafındaki astrologlar dexter ve sinister açılarının farklı etkilerinin bulunduğunu belirtirler ama bu farklılıklar ikinci derecedendir ve birçok natal harita okumasında bu farklılık görmezden gelinir. Burçların sırasının tersine giden açıya denir; açı alan açı yapanın üzerinde kalır. Hangisinin daha güçlü olduğuna dair bazı anlaşmazlıklar olsa da eskiler dexter’ı tercih ederler.

Bu ilk başta tuhaf karşılanabilir ama aslında astrolojinin felsefesinde önemli bir prensibe dayanır; bir gezegenin gökyüzünde doğudan batıya günlük hareketini fark etmektir, nitekim bu sadece zodyakta ilerleyişinden çok daha temel bir harekettir.

(Latince “sağ” anlamına gelir) terimi astrolojik açıları sınıflandırmanın birçok yolundan biridir.  Tersi Sinister’dır (“sol” demektir  “kötü” değil). Dexter açısı hızlı-giden bir gezegen yavaş-giden bir gezegene açı yaptığında oluşur ve zodyağın sağına doğru (saat yönünde) hareket eder.

Dexter terimi kelime anlamıyla “sağın” demektir ve sağdaki bir şeyi kasteder; sinister “solun” demektir ve soldaki bir şeyi kasteder. Pisagor prensiplerine göre, sağa doğru hareket, sola doğru olandan daha daha natürel ve dolaysızdır. Buna göre diurnal hareket daha dikkat çekicidir (gezegenlerin soldan sağa hareket etmesi) ve iki gezegen arasındaki döngüde, hızlı hareket eden gezegenin diğerine sağ taraftan, döngü yükselişe geçerken (yani büyürken) etki (açı) yapar ve döngü batışa geçerken (yani biterken ve zayıflarken) de sol tarafa açı yapar. Bir Dexter açısının Sinister olandan daha kuvvetli ve etkili olduğu söylenir. Dexter açılar, diurnal devri takip eder (mesela, Balık’taki bir gezegenin Oğlak’taki bir gezegenle sekstil açıya yaklaşması gibi); Sinister açılar diurnal devirin tersini takip eder (mesela, Balık’taki bir gezegenin Boğa’daki bir gezegene sekstil yapması.)

Bugün, spektroskopideki (Spektroskopi en çok tanınan hali ile maddenin özelliklerinin, soğrulan ve salınan parçacıklar, ışık, veya ses aracılığı ile incelenmesidir.) Doppler etkisinin uygulanmasıyla bazı türevlendirmeler yapılabilmiştir. Buna göre, gittikçe uzaklaşan pozisyondaki bir gezegen spektrumun kırmızı ucunda konumlandırılırken, mesafesi azalan mor ucunda konumlandırılır. Dexter açısı, uzaklaşan mesafenin sonucu olduğu için kırmızı uçta bir yerleşim olduğunu gösterir bu da Mars enerjisinin ayarında bir açıdır, sinister açısı ise, uzaklaşan mesafenin sonucunda olur, mor tarafa yerleştirilir, bu da Venüs ya da Jüpiter ayarında bir ılımlılığı gösterir. Yani buradan anlaşılabileceği gibi, dexter veya sinister açılarından birinin diğerine yeğlenmesi ancak ilgili oldukları gezegenlerin doğasına bağlı olarak görecelidir. 


Anahtar Kelimeler :